versión en castellano    versió en català 

el teu cistell

comprovar la comanda

buscar

Carns Albesa, càrnics i xarcuteria des de 1926

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

  • Sobre nosaltres
  • Dades personals dels usuaris
  • Dades de targetes bancàries
  • Compromisos de l´usuari
  • Drets de l´usuari: com controlar les teves dades
  • Com protegim les teves dades?
  • Modificacions en la Política de Privacitat
  • Normativa relacionada

Sobre nosaltres
El lloc www.carnsalbesa.com (en endavant, el "Lloc web") és titularitat de la companyia Carns Albesa, SL (en endavant, "Carns Albesa"), societat constituïda d´acord amb la legislació espanyola amb domicili en Carrer Major, 146 , Santa Bàrbara, TARRAGONA (43570), titular de CIF nombre B43343938 i inscrita en el Registre Mercantil de Tarragona, tom 835, foli 157, full núm T-4209, inscripció 1ª.

Dades personals dels usuaris
Per accedir a determinats serveis del lloc web, cal que facilitis de forma voluntària les teves dades personals, que seran incorporades a un fitxer del qual és titular i responsable Carns Albesa. Realitzem el tractament de dades amb la finalitat de donar curs a la teva sol·licitud així com informar-li de productes i serveis que puguin ser del seu interès.
Et garantim que el tractament de les dades personals es realitza d´acord amb la legislació vigent, i que en tot cas tindran caràcter confidencial pel personal de Carns Albesa. La informació de les bases de dades podrà ser usada per a la identificació dels usuaris i per a la realització d´estudis estadístics dels usuaris registrats a nivell intern.

Dades de targetes bancàries
En el procés de registre de les transaccions i dels pagaments, Carns Albesa no emmagatzema cap dada de la targeta bancària utilitzada. En cap cas s´emmagatzemen les dades que puguin relacionar la identificació del mitjà de pagament amb la identitat del seu titular.
Les dades financeres recopilades s´utilitzen per autoritzar el pagament i facturar els serveis. En realitzar transaccions a través del nostre lloc web, proporciones el teu consentiment perquè les teves dades personals es proporcionin a tercers si és necessari per processar la comanda. Excepte en el que s´indica anteriorment, Carns Albesa no compartirà les dades financeres amb tercers sense el teu consentiment previ, excepte quan la revelació sigui exigida per la legislació vigent, per ordre judicial, o per una autoritat competent.

Compromís de l´usuari
Mitjançant l´enviament de dades personals, ens garanteixes que són veraces, completes i actuals, i que corresponen a la teva identitat. Seran responsabilitat exclusiva teva els danys o perjudicis que derivin d´un incompliment per part teva d´aquesta obligació.
Les respostes a les preguntes plantejades en els formularis de contacte i compra del lloc web tenen caràcter voluntari, però si no facilites les teves dades pot resultar impossible donar resposta a la teva consulta o comanda. Els camps marcats amb asterisc (*) inclosos en els formularis són estrictament necessaris per atendre la teva petició, sent voluntària la inclusió de les altres dades.

Drets de l´usuari: com controlar les teves dades
És important que coneguis el teu dret a accedir a la teva informació, rectificar-la, oposar-te o cancel·lar el tractament de les teves dades en qualsevol moment. Pots exercir aquest dret posant-te en contacte per escrit a la següent adreça:
Carns Albesa, S.L., Calle Mayor, 146,
43570 – Santa Bárbara,
Tarragona

 

Com protegim les teves dades?
Carns Albesa compleix amb els estàndards de seguretat recomanats per protegir les dades dels seus usuaris. No obstant això, és impossible garantir de manera absoluta la seva seguretat, ja que poden existir actuacions de tercers fora del control de Carns Albesa. Com a conseqüència, en cap concepte serem responsables dels danys o perjudicis causats als usuaris per causes no imputables a la mateixa, com ara, a mers efectes exemplificatius, situacions de força major, virus, components nocius o intrusions informàtiques de tercers.

Modificacions en la Política de privacitat
La present Política de privacitat podrà variar amb el temps a causa dels possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l´Agència Espanyola de Protecció de Dades i / o l´autoritat competent en cada moment. Per això, Carns Albesa es reserva el dret a modificar la present Política de Privacitat per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials vigents en cada moment.

Normativa relacionada
Per si vols obtenir més informació sobre la normativa que et vas agafar, protegeix i fixa els teus drets, posem a la teva disposició les lleis que han inspirat la present política i són rellevants per a tu:

Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-23750

Llei 34/2002, de 11 de julio, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-13758


Desembre 2015SERVEI A DOMICILI
SERVEI A DOMICILI


Atenció al Client

977 71 80 88

de dilluns a divendres
de 9.00 a 13.00
de 15 a 18 h.


Segueix a Carns Albesa a

uneix-te a Carns Albesa a Facebook


CARNS ALBESA, SL
Victòria, 76
43570 Santa Bàrbara (TGN) - Tel. 977 71 80 88
Contactar

-condicions d´ús
-condicions de contractació
-política de cookies
-política de privacitat